17/7 Een nieuwe democratie mét de burger

In de Tegenlicht Meet Up staat de Koppelkerk in Bredevoort de komende maanden stil bij de maatschappij van morgen. De kloof tussen burger en politiek lijkt met de dag te groeien. Wat is nodig voor een democratie waarin burgers zich meer vertegenwoordigd en gehoord voelen? In de online discussieavond praten we vrijdag 17 juli over het onderwerp aan de hand van de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Na de democratie’.

Massaal gaan boeren en burgers de straat op om te protesteren tegen overheidsbeleid waarin zij zich niet gehoord voelen. Steeds vaker klinkt in het maatschappelijke debat dat de democratie uitgehold is geraakt. Het wantrouwen van de burger tegenover de politiek groeit. Politici lijken meer gericht op de volgende verkiezingen dan dat zij een visie hebben voor de lange termijn. 

Behoeft onze democratie hervorming? Heeft partijpolitiek haar beste tijd gehad? Hoe kan de burger zijn stem wél geldend maken, zijn inzichten meegeven, het pad van de maatschappij mee bepalen? Maar ook: krijgen we nog dingen voor elkaar als er continu overlegd moet worden met burgers? En werkt burgerparticipatie ook als het gaat om impopulaire lange termijn-maatregelen, zoals windmolens in het mooie Achterhoekse landschap? 

Naar aanleiding van de Tegenlicht-documentaire ‘Na de democratie’ gaan we in gesprek over de oorzaken van het probleem en over wenkende toekomstperspectieven. In binnen- en buitenland worden steeds vaker burgerraden geformeerd waarin urgente, maatschappelijke kwesties worden besproken. Onlangs maakte de Franse president Macron bekend vrijwel alle aanbevelingen van een nieuw Frans burgerberaad over verregaande maatregelen en investeringen voor duurzaam beleid over te nemen. Dichterbij huis experimenteerde oud-burgemeester Hans Alberse met burgerraden in de gemeente Oude IJsselstreek. 

Te gast in de online meet up zijn Eva Rovers, auteur van o.a. ‘Nu het nog kan’ en ‘Ik kom in opstand, dus wij zijn’, en Joop Hofman die met de Rode Wouw participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen stimuleert. We gaan in gesprek over democratische vernieuwing en samen op zoek naar een democratie waarin de burger zich wél betrokken voelt. 

De online meet up vindt plaats via het digitale platform Zoom. Iedereen krijgt de ruimte om mee te praten onder leiding van moderator Anke Sitter. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. In eerdere edities van de Tegenlicht Meet Up over de maatschappij van morgen stonden o.a. de lokale economie en het basisinkomen centraal. Deze bijeenkomsten zijn terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 17 juli

Tijd: 19.00 uur start Tegenlicht-documentaire / 20.00 uur start meet up

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl