15/3-12/5 Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog

Van 15 maart tot en met 12 mei belicht het Groningse kunstenaarscollectief Noorder Art het lot van Bredevoort in de Tachtigjarige Oorlog in de Koppelkerk te Bredevoort. Naast de schilderijen van Noorder Art zijn er ook historische stukken te zien uit het Gelders Archief, het Rijksmuseum, Haus der Niederlande, Wasserburg Anholt, Kult (Vreden) en diverse particuliere collecties.

De Achterhoek heeft zwaar geleden onder de Tachtigjarige Oorlog. Bredevoort speelde als vestingstad een belangrijke rol in de strijd. De vestingstad was strategisch gelegen: met zijn brede ‘voorde’ (doorwaadbare plaats) was het een centrale doorgang door het moeras op de weg tussen Münster en Zutphen. Bredevoort werd meermaals belegerd en veroverd.

De bewoners van het platteland wisten nauwelijks waar de strijd over ging. Ze ondervonden wel volop de keerzijde van de oorlog. In de eerste plaats waren er geen kazernes en moesten de soldaten bij de mensen worden ondergebracht. Daarnaast moesten de burgers hoge oorlogsbelastingen betalen. Tot slot werden hun eigendommen geplunderd door rondtrekkende soldaten.

De zwaarste belegering was het Beleg van Bredevoort in 1597 door het Staatse leger, onder leiding van Prins Maurits. Nadat Bredevoort was ingenomen werd er twee dagen lang geplunderd door de soldaten en brak er een brand uit, waarbij ook de Sint Joriskerk afbrandde. Slechts twintig huizen bleven staan. Na de inname werd een sterk Staats garnizoen in de stad gelegerd.

In 1646 werd Bredevoort opnieuw door een ramp getroffen. De kruittoren van het kasteel werd getroffen door de bliksem waardoor 320 vaten buskruit ontplofte. Het kasteel verviel tot een ruïne en werd daarna nooit meer herbouwd.

Kunstenaarscollectief Noorder Art bestaat uit Jan de Boer, Marja Hens, Mineke Gravers en Sieuwke Ronner. Allen genoten hun kunstopleiding aan de Klassieke Academie te Groningen. Voor deze expositie ging Noorder Art een samenwerking aan met videokunstenaar Ewout van Roon.

De expositie is elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur (entree 5 euro, inclusief een kop koffie of thee). Vanaf 16 maart biedt de Koppelkerk tweemaal daags rondleidingen aan door de expositie. Er is een omvangrijk nevenprogramma, zoals een een wekelijks Prins Maurits-stadswandeling door Bredevoort op de zondagmiddag en een theatervoorstelling van Gery Groot Zwaaftink en muzikanten van De Blauwe Schuyt op zaterdagavond 13 april. Voor het verdere nevenprogramma en meer informatie over de expositie kan men terecht op www.koppelkerk.nl/bredevoort.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: 15 maart t/m 12 mei
Openingstijden: vrijdag-zondag, 11.00 – 17.00 uur
Entree: € 5,- (incl. kop koffie of thee)