12/5 Bredevoort in de Tachtigjarige Oorlog

Tot en met 12 mei is de expositie Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog te zien in de Koppelkerk. De expositie valt samen met het jaarlijkse Piekenpoetsweekend in Bredevoort van 10 tot 12 mei, waarbij diverse Compagnies hun wapens weer oppoetsen. Op zondag 12 mei om 13.00 uur bezoeken zij gezamenlijk de tentoonstelling in de Koppelkerk.

Eén keer per jaar waan je je in Bredevoort in de Tachtigjarige Oorlog. Diverse reenactment groepen bouwen in passende soldatenkledij aan de Grote Gracht in Bredevoort hun kampement op en leven van 10 tot en met 12 mei op de wijze van de Tachtigjarige Oorlog. Ze poetsen hun pieken en oefenen oorlogshandelingen. Het publiek kan een kijkje nemen in het kampement en kennisnemen van hoe het leven eraan toeging in vestingstadje Bredevoort.

Tot en met 12 mei is tevens de expositie Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog te zien in de Bredevoortse Koppelkerk. In de expositie wordt duidelijk welke – niet geringe – rol Bredevoort als heerlijkheid en vestingstad speelde in de expositie. Vier hedendaagse kunstenaars uit het noorden van Nederland leefden zich in in de tijd en exposeren met zo’n zestig schilderijen over Bredevoort. Het historische verhaal wordt verder verduidelijkt aan de hand van oude kaarten, sportprenten en voorwerpen uit de Tachtigjarige Oorlog uit diverse archieven, musea en particuliere collecties.

Ook kan het verhaal van Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog beleefd worden vanuit de ogen van Prins Maurits, die in 1597 Bredevoort innam. Om 14.00 uur kunnen bezoekers eerst op rondleiding door de expositie, waarna ze om 15.30 uur door stadsgids Prins Maurits worden meegenomen door de straten van ‘zijn’ Bredevoort. Tickets voor het Prins Maurits-arrangement à € 10,- zijn verkrijgbaar via de website van de Koppelkerk.