11/3 Koppelkerk introduceert college ‘Geschiedenis van de filosofie’

Altijd al meer willen weten van de filosofie, maar geen idee waar te beginnen? De Koppelkerk biedt vanaf 11 maart de mogelijkheid om kennis te maken met de hoogtepunten van de filosofie. In vier modules van vijf online colleges behandelt Dr Rico Sneller (Universiteit Leiden) de geschiedenis van de Westerse filosofie. De modules en colleges zijn als geheel, maar ook los te volgen en allen ook op een later moment terug te kijken.

Hoogtepunten van de Westerse filosofie

De oudheid vormt als eerste module het vertrekpunt van de collegereeks. In vijf avonden maakt de cursist kennis met Griekse denkers en denktradities als Plato, Aristoteles, Stoa en het epicurisme, die allen op eigen wijze bijgedragen hebben aan de uitbouw en ontwikkeling van ons hedendaagse bewustzijn. 

In de tweede module over de Middeleeuwen staat de invloed van het christendom op de filosofie centraal. In vijf colleges wordt stilgestaan bij de ontmoeting tussen geloofstradities en wijsgerige denksystemen. Denkers die aan bod komen zijn o.a. Augustinus, Bonaventura en Thomas van Aquino.

In de zogenaamde ‘Moderne tijd’ werd pas echt de basis gelegd voor ons hedendaagse ‘wetenschappelijke’ bewustzijn. In de gelijknamige module komen denkers als Descartes en Spinoza aan bod, die weigerden hun filosofie te funderen op dogmatische aannames. De opkomst van de natuurwetenschap en het ‘empirisme’ leidden tot een identiteitscrisis in de filosofie. Maar filosofie zou geen filosofie zijn als ze daar met Kant geen antwoord op had.

De collegereeks sluit af met de 19e en 20e eeuw. Hierin maakt de cursist kennis met het imposante denken van Hegel, alsook met de verscheidenheid aan filosofische pogingen om te ontsnappen aan de almacht van de rede, zonder dat daarbij het denken wordt opgegeven. Naast Hegel staan de denkers Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en Levinas centraal.

Over de docent

Dr Rico Sneller doceerde aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. De geschiedenis van de Westerse filosofie wordt volgens Sneller te vaak verteld vanuit een eenzijdig perspectief. Het rationele en logische gehalte van de filosofie krijgt voorrang op de ervaringskant en spiritualiteit. In zijn colleges brengt hij daarom de belevingskant en de rede dichter bij elkaar. Als handboek wordt bij de collegereeks gebruik gemaakt van H.-J. Störig, Geschiedenis van de filosofie.

Aanmelden: www.koppelkerk.nl
Kosten: € 25,- per college
€ 99,- per module (5 colleges)
€ 299,- gehele cursus (20 colleges)

,