11/1 – 3/3 Tentoonstelling: Boereneenvoud


Van 11 januari tot en met 3 maart toont de Koppelkerk de tentoonstelling Boereneenvoud, met het expressieve werk van de Staphorster schilder Stien Eelsingh en de Achterhoekse schilder Elisabeth Heuff. De tentoonstelling neemt je mee terug naar het boerenleven van de vijftiger jaren. Toen de landbouw nog kleinschalig was, melken en oogsten nog met de hand gebeurde, en ruilverkaveling het coulisselandschap nog onberoerd liet.

Stien Eelsingh (1903-1964) uit Zwolle kwam al vroeg in contact met de schilder Jo Koster, die haar de kleurenpracht van de Staphorster klederdracht toonde. Na een aantal Amsterdamse kunstenaarsjaren, vestigde Stien zich voorgoed in Staphorst. Ze wilde naar eigen zeggen doordringen “tot de kern van de geest van de boerenbevolking, tot haar eeuwenoude tradities en haar verbondenheid met het land.” Geen enkele kunstenaar uit die tijd heeft zijn inspiratie zo prominent uit een besloten plattelandsgemeenschap geput. In Staphorst ontwikkelde ze de haar zo typerende expressionistische stijl, verwant aan Die Brücke, Käthe Kollwitz en Paula Modersohn-Becker.

Min of meer gelijktijdig vond Elisabeth Heuff (1910-1994) haar inspiratie in de soberheid van het Achterhoekse platteland. Geboren en getogen in voormalig Nederlands-Indië, kwam Elisabeth rond haar 18e jaar naar Nederland en vestigde zich met haar man in Neede. Het traditionele leven van de Achterhoek, in al diens eenvoud en kwetsbaarheid, werd het onderwerp van al haar schilderijen. In passende primitieve stijl trachtte Elisabeth de essentie van dit boerenleven te vangen. Het resultaat is een gesublimeerde wereld waar imperfecties een soort volmaaktheid verkrijgen. De mens, hoe klein ook, is waardig en het aardse bestaan hoopvol.


De expositie Boereneenvoud is van 11 januari tot en met 3 maart iedere vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken. De Koppelkerk biedt tweemaal daags een rondleiding aan door de expositie, om 14.00 en om 15.00 uur.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Looptijd expositie: 11 januari t/m 3 maart
Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur
Entree: € 5,- incl. kop koffie/thee