29/10 Stadskoor Bredevoort

Zondag 29 oktober 2017 om 15.30 uur Afscheidsconcert dirgente Stadskoor Bredevoort in de katholieke St. Georgiuskerk kerk in Bredevoort aan de Kerkstraat.

Sinds 2007 is Ans Kolenbrander de dirigente van het Stadskoor Bredevoort. Nu heeft zij na veel wikken en wegen besloten een andere weg in te slaan en afscheid te nemen van het Stadskoor. Er wordt teruggekeken op een heel goede tijd waarin het koor is gegroeid en zij veel van haar hebben geleerd. In haar afscheidsconcert zal afscheid genomen worden in vele talen, maar steeds a capella en vierstemmig worden bezongen. Ans wordt dan bedankt voor haar tomeloze inzet voor het Stadskoor Bredevoort. U bent van harte uitgenodigd als zij voor de laatste keer het Stadskoor zal dirigeren.

Ook nu wordt weer geen entreegeld gevraagd, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage leveren.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

stadskoorbredevoort@gmail.com